PRAVNO OBVESTILO

PREDMET

Predmet tega pravnega obvestila je spletna stran, ki se nahaja na spletnem naslovu: www.kmetijagrobelnik.si vključno z njenimi sestavnimi deli (v nadaljevanju: spletna stran). Spletna stran je last ustanovitelja Kmetije Grobelnik. Na spletni strani je tudi prijavni del z vsebinami, katerega lastnik je ustanovitelj.
 
SPLOŠNO

Z vstopom na spletno stran uporabnik, obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je seznanjen s tem pravnim obvestilom, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo. Uporabnik, ki postane prijavljeni uporabnik spletne strani, potrjuje, da je poleg pravnega obvestila, pravil uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, seznanjen tudi s pravili delovanja registriranih članov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.
 
AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le registriranim uporabnikom spletne strani. 

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja ustanovitelja.
 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ustanovitelj se zavezuje, da bo skrbel za točnost in pravilnost informacij objavljenih na spletni strani, da bo članom kluba omogočal dostop do vsebin in informacij, ki so jim bile predstavljene ob registraciji, vendar ustanovitelj, niti pravne ali fizične osebe, ki so vključene v izdelavo in vzdrževanje spletne strani ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe, nedelovanja spletne strani ali drugih višjih sil.

Ustanovitelj si pridržuje pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeniti spletno stran.

Ustanovitelj ne odgovarja za morebitne napake ali škodo, ki bi nastala zaradi napačno posredovanih podatkov ob registraciji.
 
IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Ustanovitelj se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost registriranih uporabnikov na spletni strani, da bo podatke, pridobljene preko registracije uporabnika skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007 – ZVOP-1-UPB1), da bodo ti podatki dostopni samo krogu odgovornih oseb, ki so odgovorne za nemoteno delovanje kluba in spletne strani, in jih brez privolitve uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v kakršnekoli drugi namene, kot izključno v namene, ki so določeni v pravilih uporabe spletne strani oziroma za aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje kluba, v katerega se je uporabnik registriral.

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, to sporoči preko elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.