NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.


POVZETEK TER GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v nakup novega trosilnika hlevskega gnoja, ki je večji ter zmogljivejši in omogoča optimalen raztros hlevskega gnoja, ki nastaja pri reji živali na kmetijskem gospodarstvu. Ta investicija je bila upravičen strošek na 28. javnem razpisu 4.1., na katerem smo kandidirali.


CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
- ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
- blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP in amonijaka.


PRIČAKOVANI REZULTATI
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zmanjšanega stroškov transporta gnoja z KMG do kmetijskih površin.
- zmanjševane emisije TGP in amonijaka zaradi optimiranja razvoza hlevskega gnoja.

 

                     www.program-podezelja.si/

Image
Image